Класні керівники

Частина І. Основні ідеї та мета 

А. Ідеї та мета

Актуальність проведення виховних заходів до Дня початку кримського спротиву в школах України обґрунтована процесами, якими охоплена наша держава.

Крим став прецедентом сучасної світової історії. У післявоєнній Європі це, напевно, єдиний випадок, коли в мирний час одна держава окупувала і анексувала частину території іншої незалежної держави, тим самим порушивши всі існуючі міжнародні та міжурядові угоди.

Попри факт окупації, єдиним законним статусом Кримського півострова в очах міжнародного співтовариства є статус Автономії Республіки Крим та м. Севастополя у складі України. Всупереч цьому Росія встановила свій контроль над територією, що призвело до систематичних масштабних порушень фундаментальних прав людини. Такі дії російської влади стали загрозою міжнародній безпеці.

В основу методичних рекомендацій покладено прагнення показати розвиток політичної та соціокультурної ситуації в Криму впродовж лютого – березня 2014, а також після окупації шляхом систематизації хронології подій, письмових документів та усних свідчень, візуальних джерел, що документують події, які відбувалися на півострові у доленосні для нього моменти.

п\п

П.І.Б. кл. керівника

клас

Проблема, над якою працює класний керівник

1

Тельнова Наталія Василівна

1- А клас

Формування морально-етичних якостей особистості через випереджаючу освіту для сталого розвитку та особистості громадянського суспільства

2

Пугач Наталя Миколаївна

1-Б клас

Виток успішної особистості засобами впровадження принципів сталого розвитку

3

Рябушкіна Оксана Валеріївна

2  клас

Формування особистості громадянського суспільства через виховання сімейних цінностей та поважного ставлення до сімейних традицій

4

Птах

Лариса Олексіївна

3 - А

Формування соціальних компетенцій учнів початкових класів в умовах школи сталого розвитку

5

Піценко Аліна Миколаївна

3 - Б

Формування соціальної культури учнів шляхом розвитку їх кругозору і допитливості

   6

Потапенко

Ірина Михайлівна

4 клас

Інтерактивні форми роботи з батьками для розвитку суспільства та соціалізації особистості

7

Теслюк Ганна Олександрівна

5 клас

Морально-духовний розвиток учнів як засіб сталого розвитку та формування особистості громадянського суспільства

8

Партика Катерина Валеріївна

6 клас

Виховання активної гуманістичної особистості з власною точкою зору через сприйняття художніх творів

9

Ликова Валентина Кузьмівна

7 – А  клас

Формування позитивної мотивації здорового способу життя в рамках соціалізації особистості громадянського суспільства

10

Живага

 Ольга Василівна

7 – Б  клас

Формування цілісної особистості адаптованої до сучасного соціуму

11

Сіпко Марина Юріївна

8  клас

Місце родино-сімейного виховання у процесі соціалізації особистості

12

Моря

Віта Антонівна

11 клас

Формування соціально адаптованої особистості з використанням інтерактивних форм навчання в урочний та позаурочний час

?  Підвищення професійної майстерності педагогів (класних керівників), впровадження новітніх технологій виховання.

?  Використання інноваційних технологій з метою стимулювання самоосвіти, самовдосконалення та посилення соціальної компетентності учнів.

?  Допомога учням в оволодінні стратегією життєвого проектування та самореалізації особистості.

?  Зміцнення фізичного, психічного та психологічного здоров’я молоді, запровадження здоров’язберігаючих технологій освітнього процесу. 

Тема

Дата проведення

Питання для обговорення

Організація виховного процесу в умовах роботи над новою проблемою

Вересень

1. Про результати виховної роботи у 2014/ 2015 н.р.

2. Визначення основних напрямків методичної і виховної роботи на 2015-2016 навчальний рік.

3. Нормативно - правове  забезпечення виховного процесу. Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

4. Робота класного  керівника у напрямку соціалізації особистості громадянського суспільства.

5. Затвердження планів роботи м/к та творчої  групи.

Становлення особистості в сучасному громадянському суспільстві

Листопад

1. Аналіз планування виховної роботи в класах на І семестр.

2. Створення гуманістично спрямованого середовища  як чинника успішної соціалізації учнів.

3. Роль класного керівника у формуванні громадянина України

4.  Система роботи з профілактики правопорушень.

5. Обговорення  «Труднощі в роботі класного керівника».

Організація дієвого самоврядування

Січень

1. Планування виховної роботи на ІІ семестр.

2. Розширення рольового простору кожної дитини за рахунок її включення у систему суспільно корисних справ, шкільного самоврядування, педагогічно вмотивованих доручень.

3. Педагогічна експрес-інформація. Огляд нормативної документації, навчально-методичної, фахової літератури

4. З’ясування, якої методичної допомоги потребують  класні керівники.

Потреба у здоровому способі життя як ознака компетентної особистості.

 

Березень

1. Використання інноваційних технологій з метою стимулювання   самовдосконалення  та посилення соціальної компетентності  учнів.

2. Аналіз травматизму в школі та в побуті. Безпека життєдіяльності (визначення пріоритетних напрямків). 

3.   Ознайомлення  з досвідом роботи класних

 керівників.

4. Виховання негативного ставлення до шкідливих звичок 

 

Результативність роботи класного керівника   

Травень

1.Підсумки роботи з виховання учнів.

2.Про  результати  контролю  за  якістю  проведення  виховних  заходів.

3 Огляд «банку досвіду»:  «Багатство  ідей - у шкільну практику».

4. Організація літнього оздоровлення учнів.

5. Визначення завдань педколективу на новий навчальний рік.