Класні керівники

Частина І. Основні ідеї та мета 

А. Ідеї та мета

Актуальність проведення виховних заходів до Дня початку кримського спротиву в школах України обґрунтована процесами, якими охоплена наша держава.

Крим став прецедентом сучасної світової історії. У післявоєнній Європі це, напевно, єдиний випадок, коли в мирний час одна держава окупувала і анексувала частину території іншої незалежної держави, тим самим порушивши всі існуючі міжнародні та міжурядові угоди.

Попри факт окупації, єдиним законним статусом Кримського півострова в очах міжнародного співтовариства є статус Автономії Республіки Крим та м. Севастополя у складі України. Всупереч цьому Росія встановила свій контроль над територією, що призвело до систематичних масштабних порушень фундаментальних прав людини. Такі дії російської влади стали загрозою міжнародній безпеці.

В основу методичних рекомендацій покладено прагнення показати розвиток політичної та соціокультурної ситуації в Криму впродовж лютого – березня 2014, а також після окупації шляхом систематизації хронології подій, письмових документів та усних свідчень, візуальних джерел, що документують події, які відбувалися на півострові у доленосні для нього моменти.

 

Мета:

формування емоційно-ціннісних пріоритетів особистості, визначення її національної самоідентифікації, ставлення до Батьківщини, держави та нації.

Завдання:

·         виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;

·         формування усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю;

·         накопичення учнями патріотичного досвіду на основі здатності дотримуватись законів та захищати права людини, готовності взяти на себе відповідальність, вміння розв’язувати конфлікти із дотриманням демократичних принципів;

·         утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського суспільства;

·         спонукання до активної протидії українофобству, аморальності, сепаратизму, шовінізму. 

Б. Умови ефективності заходів 

Заходи до Дня початку кримського спротиву мають органічно увійти до системи національно-патріотичного та громадянського виховання в школі.

Проведення заходів в загальноосвітніх навчальних закладах буде ефективним за умов:

  • достатньої поінформованості педагогів, котрі його проводитимуть;
  • оптимальної методичної побудови заняття, комбінування традиційних та інноваційних (інтерактивних) методів навчання;
  • опори на життєвий досвід школярів різних вікових груп;
  • всебічного опанування учнями навчального матеріалу;
  • урахування вікових особливостей учнів;
  • спонукання учнів до подальшого обговорення означеної тематики в сім’ї, з однокласниками та друзями.

Адміністрація загальноосвітнього навчального закладу, враховуючи кадровий склад педагогічного колективу закладу, може рекомендувати залучення старшокласників для проведення заходів з учнями молодших класів.

В. Форми проведення заходів

Захід можна проводити у формі виховної години, «круглого столу», конференції тощо.

Рекомендований матеріал можна використовувати для проведення уроків гуманітарного циклу. 

Г. Ресурси для проведення заходів

До підготовки і проведення заходів рекомендуємо залучати учасників подій, представників місцевих органів влади, батьків, науковців, представників громадських організацій.

Для проведення заходів необхідне відповідне забезпечення(проектор, Smart-board, комп’ютер чи ноутбук та інше).

 

Повний текст Методичних рекомендацій    http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/50219/