Класні керівники

ü  Підвищення професійної майстерності педагогів (класних керівників), впровадження новітніх технологій виховання.

ü  Використання інноваційних технологій з метою стимулювання самоосвіти, самовдосконалення та посилення соціальної компетентності учнів.

ü  Допомога учням в оволодінні стратегією життєвого проектування та самореалізації особистості.

ü  Зміцнення фізичного, психічного та психологічного здоров’я молоді, запровадження здоров’язберігаючих технологій освітнього процесу.