Класні керівники

п\п

П.І.Б. кл. керівника

клас

Проблема, над якою працює класний керівник

1

Тельнова Наталія Василівна

1- А клас

Формування морально-етичних якостей особистості через випереджаючу освіту для сталого розвитку та особистості громадянського суспільства

2

Пугач Наталя Миколаївна

1-Б клас

Виток успішної особистості засобами впровадження принципів сталого розвитку

3

Рябушкіна Оксана Валеріївна

2  клас

Формування особистості громадянського суспільства через виховання сімейних цінностей та поважного ставлення до сімейних традицій

4

Птах

Лариса Олексіївна

3 - А

Формування соціальних компетенцій учнів початкових класів в умовах школи сталого розвитку

5

Піценко Аліна Миколаївна

3 - Б

Формування соціальної культури учнів шляхом розвитку їх кругозору і допитливості

   6

Потапенко

Ірина Михайлівна

4 клас

Інтерактивні форми роботи з батьками для розвитку суспільства та соціалізації особистості

7

Теслюк Ганна Олександрівна

5 клас

Морально-духовний розвиток учнів як засіб сталого розвитку та формування особистості громадянського суспільства

8

Партика Катерина Валеріївна

6 клас

Виховання активної гуманістичної особистості з власною точкою зору через сприйняття художніх творів

9

Ликова Валентина Кузьмівна

7 – А  клас

Формування позитивної мотивації здорового способу життя в рамках соціалізації особистості громадянського суспільства

10

Живага

 Ольга Василівна

7 – Б  клас

Формування цілісної особистості адаптованої до сучасного соціуму

11

Сіпко Марина Юріївна

8  клас

Місце родино-сімейного виховання у процесі соціалізації особистості

12

Моря

Віта Антонівна

11 клас

Формування соціально адаптованої особистості з використанням інтерактивних форм навчання в урочний та позаурочний час