Укази Президента України

Про додадкові заходи із забезпечення гарантій реалізації прав та законних інтересів дітей:

У К А З

Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді:

У К А З

Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування:

У К А З