Науково-методична робота

І етап: Діагностично-концептуальний

(вересень 2015 - серпень 2016 р.).

   Конкретизація проблеми на рівні педагогічного колективу;

  планування роботи творчих групп;

  створення «банку інформації» з питань інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес, розвитку соціальних компетенцій в інтересах сталого розвитку;

  визначення основних показників для системного відстеження, діагностика рівня готовності педагогічних колективів до роботи над проблемою;

  організація роботи постійно діючого семінару  «Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку та формування особистості громадянського суспільства».

 

II етап: Організаційно-моделюючий

(вересень 2016 - серпень 2017 р.).

  Наукове обґрунтування інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процесс;

  розробка навчально-методичного забезпечення проекту;

  введення у зміст навчальних планів спецкурсів, курсів за вибором з аспектами сталого розвитку, «наскрізного навчання» освіти для сталого розвитку;

  координація діяльності методичних служб в забезпеченні умов для підвищення творчої активності педагогічних кадрів.

 

IІI етап: Практичний

(вересень 2017 – серпень 2019 р.).

  Розробка та апробація системи діяльності навчального закладу спрямованої на розвиток соціальних компетенностей в інтересах сталого розвитку, соціальної відповідальності;

  запровадження моделі школи сприяння сталого розвитку та інтегрованого розвивального освітнього середовища на засадах випереджаючої освіти,

  розвиток закладу як регіонального центру сталого розвитку своєї громади та рушійної сили становлення громадянського суспільства.

 

ІV етап:  Коригуючий

(вересень 2019 – серпень 2020 р.).

  Аналіз та корекція накопиченого педагогічного досвіду, визначення його основних ідей для широкого запровадження;

  аналіз матеріалів попередніх зрізів діагностики рівня розвитку соціальних компетенцій в інтересах сталого розвитку, ефективності засвоєння змісту випереджаючої освіти учасниками проекту;

  вивчення та експертна оцінка накопиченого педагогічного досвіду.

V етап:  Підсумковий

(вересень 2020 – серпень 2021 р.) 

  Узагальнення перспективного педагогічного досвіду;

  підведення підсумків роботи педагогічного колективу з проблеми інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-виховний процес;

  підготовка матеріалів для публікацій;

  науковий аналіз матеріалів моніторингу;

  підготовка підсумкового звіту.